Олександра Осадча

дослідниця, кураторка

Мистецтвознавиця. Народилася в Харкові. Вивчала історію мистецтв в Харківській державній академії дизайну і мистецтв. В 2017 році закінчила аспірантуру ХДАДМ. З 2017 року – викладачка кафедри теорії і історії мистецтв.

Олександра Осадча

Публікції MOKSOP

«Виставка цікава, місцями — до кумедного»: реконструкція історії виставок «Ф-87»/«Ф-88»

Виставки «Ф-87» / «Ф-88» у Палаці студентів ХПІ вважаються одними з реперних точок в історії Харківської школи фотографії, попри те, що досі існували у формі розрізнених згадок…

Роман Пятковка: польові дослідження “комунального” тіла

В ранніх роботах Романа присутня певна “приглушеність” реальності: моделі підкреслено ізольовані від зовнішньої дійсності та злиті зі своїм комунальним коконом, який сприймався як єдиний прихисток, вільний від контролю системи.

Колажний паноптикум Сергія Солонського

Як більшість харків’ян, Солонський має особистий “авторський міф”: так, безумовно впливовим фактом його біографії стала спадковість ремесла, адже фотографією ще від кінця 19 сторіччя займався дід майстра, до лабораторії якого Сергій мав доступ.

Інщі публікції

Осадча О. Особливості інтерпретації біблійної тематики у творчості митців Західної України 1960-х-1980-ї років. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: мистецтвознавство. 2017. No 2. С. 249-255. http://journals.uran.ua/index.php/2411-3271/article/viewFile/170427/170147.

Осадча О. Ремінісценція як інструмент художньої репрезентації біблійних образів та сюжетів у творчості українських митців: кінець ХХ – початок ХХІ ст. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2018. No 1. С. 249-253. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2018_1_53. 

Осадча О. Розвиток релігійної проблематики в радянському мистецтві 1960–1980-х рр. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2017. No 4. C. 97-104. http://tihae.org//pdf/t2017-04-16-osadcha.pdf. 

Osadcha O. Counter point. Counterpoint art exhition by Jordi Fornies. Дублін: Olivier Cornett gallery, 2015.

Oleksandra Osadcha, Nadiia Kovalchuk
The strategies of visual representation of “Homo Sovieticus” (on the material of the Kharkiv School of Photography). Sztuka Europy Wschodniej, tom VII. 2019: 199-205.

Sergey Melnitchenko. Schwarzenegger is my Idol. Харків: MOKSOP, 2020. (Foreword).

You cannot copy content of this page